Klímaváltozás, Globális felmelegedés

Miért nem veszik észre a környezetvédők, hogy a vegetáriánusság a leghatékonyabb eszköz az éghajlatváltozás ellen?

 

 A globális felmelegedés jelenti az emberi történelem során előforduló egyik legkomolyabb fenyegetést a globális környezetre nézve. Ennek ellenére a fő környezetvédelmi szervezetek azáltal, hogy teljesen a szén-dioxid kibocsátásra összpontosítanak, nem számolnak azokkal a publikált adatokkal, amelyek azt mutatják, hogy a mostani globális felmelegedés mögött egyéb gázok a fő bűnösök. Ennek eredményeképpen elhanyagolják azt, ami talán a leghatékonyabb stratégia lehetne a globális felmelegedés csökkentésére: a vegetáriánus étrend szorgalmazását.

 

 

 

A globális felmelegedés és a szén-dioxid

 

A környezetvédő közösség jogosan ismeri fel, hogy a globális felmelegedés a legsúlyosabb fenyegetés a bolygóra nézve. A globális hőmérséklet már most is magasabb, mint valaha is volt az elmúlt millennium során, és a hőmérséklet emelkedés még annál is gyorsabban növekszik, mint amit a tudósok jósoltak. A várható következmények óceánparti áradások, a szélsőséges időjárás fokozódása, terjedő betegségek, és tömeges kipusztulás.

 

Sajnos a környezetvédő közösség erőfeszítéseit szinte teljesen a szén-dioxid kibocsátás csökkentésére összpontosítja. A helyi törvényhozás az üzemanyag gazdaságosság növelésére összpontosít, az erőművek CO2 kibocsátásának korlátozására és alternatív energiaforrásokba való beruházásra. A fogyasztóknak adott tanácsok is a CO2 kibocsátásra összpontosítanak: vásároljunk üzemanyag takarékos autót és készülékeket, és csökkentsük használatukat.

 

Ez súlyos tévedés. Dr. James Hansen és mások publikált adatai azt mutatják, hogy nem a CO2 kibocsátás a fő oka a megfigyelt légköri hőmérséklet emelkedésnek. Bár lehet, hogy ez úgy hangzik, mintha a globális felmelegedésben kételkedők műve lenne, de nem az: Hansen a NASA Goddard űrkutató Intézetének igazgatója, a „globális felmelegedés nagyatyjaként” emlegetik. Régen támogatja a globális felmelegedés elleni akciókat. Al Gore hivatkozott rá, és szintén gyakran idézik azok a környezetvédő szervezetek, amelyek a szkeptikusokkal a tudományos előrehaladás akadályozása miatt vitáznak. Eredményei általánosan elfogadottak a globális felmelegedés szakértői között, köztük olyan nagy nevek által, mint Dr. James McCarthy, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) II. munkacsoportjának társelnöke.

 

A kizárólag a CO2-ra összpontosítást részben félreértések táplálják. Az igaz, hogy az emberi tevékenység mérhetetlenül több CO2-t termel, mint az összes többi üvegházhatású gáz együttvéve. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ez felelős a Föld melegedésének többségéért. Több más üvegházgáz sokkal erősebben tartja vissza a hőt, mint a CO2, némelyik több tízezerszer jobban. Ha számításba vesszük a különféle gázok melegítő potenciálját – a felmelegedés mennyisége, amit az illető gáz a következő 100 év alatt termel – kiderül, hogy egyéb gázok okozzák a globális felmelegedés problémájának nagy részét.

 

Még ez is túlhangsúlyozza a CO2 hatását, mert e kibocsátások elsődleges forrásai – az autók és erőművek – aeroszolokat is termelnek. Az aeroszoloknak valójában hűtő hatásuk van a globális hőmérsékletre, és ez a hűtő hatás nagyjából kiegyenlíti a CO2 melegítő hatását. Ennek az a meglepő eredménye, hogy a CO2 kibocsátás forrásainak rövidtávon nulla a hatásuk a globális hőmérsékletre!

 

Ez az eredmény a környezetvédő közösségeken belül nem széles körben ismert, a félelem miatt, hogy a szennyező iparágak ezt az üvegházgáz kibocsátásuk mentségeként fogják felhasználni. Például az Aggódó Tudósok Egyesülete (Union of Concerned Scientists) az adatokat átnézette más klímaszakértőkkel, akik megerősítették Hansen következtetéseit.  Azonban a szervezet a klímaszkeptikusok adatokkal való visszaélését is említette, hogy a CO2 csökkentés ellen érveljenek. Ez a szkeptikus ferdítés nem megengedhető.

 

Míg a CO2-nak rövidtávon kicsi lehet a hatása, a csökkentés igen fontos marad, hogy a klímaváltozást hosszú távon kordában tudjuk tartani. Az aeroszolok rövid életűek, néhány hónap alatt leülepednek a levegőből, míg a CO2 évtizedeken, évszázadokon át tovább melegíti a légkört. Továbbá nem tételezhetjük fel, hogy az aeroszol kibocsátás lépést fog tartani a CO2 kibocsátás növekedésével. Ha nem kezdünk el ma foglalkozni a szén-dioxiddal, később túl késő lesz, amikor a kibocsátás utolér minket.

 

Azonban megmarad a tény, hogy nem-CO2 üvegházgáz források a felelősek szinte a teljes globális felmelegedésért, amit most látunk, és a teljes globális felmelegedésért, amit az elkövetkező ötven évben látni fogunk. Ha a következő fél évszázadban szeretnénk csökkenteni a globális felmelegedést, olyan stratégiákat kell figyelembe vennünk, amelyek a nem-CO2 kibocsátással foglalkoznak. A legnagyobb hatású stratégia a vegetáriánusság.

 

 

Metán és vegetarianizmus

 

A szén-dioxidon kívül vitathatatlanul a legfontosabb üvegházgáz a metán, világszerte az elsődleges metánforrás pedig a nagyüzemi állattenyésztés.

 

A metán majdnem annyi globális felmelegedésért felelős, mint az összes többi nem-CO2 gáz együttvéve. A metán 21-szer erősebb üvegházgáz, mint a szén-dioxid. Míg a CO2 légköri koncentrációja 31%-kal nőtt az ipari forradalom kezdete óta, a metán koncentráció több mint duplájára emelkedett. Míg az emberi forrásból eredő CO2 csak 3%-át teszi ki a természetes kibocsátásnak, az emberi források másfélszer annyi metánt termelnek, mint az összes természetes források együttvéve. Ami azt illeti, a metán kibocsátásunk hatása összetettebb lehet, hiszen a metán indukálta melegedés serkenti a mocsarak szervesanyagának mikrobiológiai bomlását – ami a metán elsődleges természetes forrása.

 

Mivel a metán okozza a bolygó ember indukálta felmelegedésének közel felét, a metán csökkentése elsődleges fontosságú. Metánt több forrás is termel, mint pl. a szénbányászat és a szeméttelepek - de az elsődleges forrás világszerte a nagyüzemi állattenyésztés. A nagyüzemi állattenyésztés több mint 100 millió tonna metánt termel évente. És ez egyre növekszik: a globális húsfogyasztás 5-szörösére nőtt az elmúlt 50 évben, és nem sok jelét mutatja a csökkenésnek. Kb. 85%-a ennek a metánnak az állatok emésztési folyamataiban termelődik, és bár egyetlen tehén viszonylag kevés metánt bocsát ki, a világszerte tenyésztett állatok 100 millióinak együttes hatása a környezetre óriási. Ehhez jön még 15% mezőgazdasági állattenyésztési metán kibocsátás, ami a hatalmas tavakból ered, ahol a kezeletlen állati hulladékot tárolják, és ami az USA elsőszámú vízszennyező forrásaként már eddig is a környezetvédők célpontja volt.

 

A következtetés egyszerű: vitathatatlanul a legjobb módszer a globális felmelegedés csökkentésére a mi életünk során az állati termékek fogyasztásának felszámolása. Egyszerűen a vegetáriánussá válással, (vagy pontosabban, vegánná válással...) kiküszöbölhetjük a metán kibocsátás egyik legnagyobb forrását.  A metán felelős a bolygót sújtó globális felmelegedés majdnem feléért.

 

 

 

A vegetarianizmus előnyös hatása a CO2 csökkentésére

 

Azon az előnyön túl, hogy azonnal csökkenti a globális felmelegedést, a metánt kibocsátó élelmiszerforrások elhagyása sokkal könnyebb is, mint a szén-dioxid szint csökkentése. 

 

Először is, ennél az üvegházgáz forrásnál a vegetáriánus étrenddel elérhető csökkentésnek nincs korlátja. Elvileg akár 100% csökkentés is elérhető kevés negatív hatással.  Ezzel ellentétben a szén-dioxid hasonló csökkentése lehetetlen a gazdaságra mért csapás nélkül. Még a legambiciózusabb szén-dioxid csökkentő stratégia sem éri el a CO2 kibocsátás felére csökkentését.

 

Másodszor, az étrendváltás sokkal gyorsabban csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását, mint a CO2-ot termelő fosszilis üzemanyagot égető technológiák változtatása.  A legtöbb kérődző állat “lecserélődésének” ideje 1-2 év, így a húsfogyasztás csökkentése szinte azonnal csökkentené a metán kibocsátást. Az autók és erőművek lecserélődési ideje évtizedekbe is telhet. Még ha rendelkezésre állnának is olcsó és nulla kibocsátású üzemanyagforrások, több évbe telne átépíteni a hatalmas infrastruktúrát, amin a mai gazdaság alapul.

 

Hasonlóképpen, ellentétben a szén-dioxiddal, ami több mint egy évszázadig a levegőben maradhat, a metán a légkörből 8 év alatt kiürül, így a metán csökkentés hatása gyorsan jelentkezik a Föld hűtésében.

 

Harmadszor, a szén-dioxid csökkentésére irányuló erőfeszítések gazdag és befolyásos üzleti érdekeltségek, mint az autó- és az olajipar elleni harccal járnak. Környezetvédő csoportok évek óta eredménytelenül lobbiznak üzemanyagtakarékos városi terepjáró piacra kerüléséért, és azoknak az erőműveknek a megszüntetéséért, amelyek nem felelnek meg a modern környezetvédelmi követelményeknek. Ugyanakkor a vegetáriánus táplálék azonnal rendelkezésre áll, és minden étkezéssel elérhetjük a metán kibocsátás csökkentését.

 

A közvéleménykutatások szerint a globális felmelegedés miatti aggodalom széleskörű, és a környezetvédő aktivisták gyakran tehetetlennek érzik magukat, hogy bármit is tegyenek. A legtöbb ember, aki változtatni szeretne, hacsak épp nem vesz új autót vagy nagyobb háztartási gépet, nem sokat tehet azon kívül, hogy ír a képviselőnek, és lekapcsolja a villanyt. A húsfogyasztás csökkentése vagy elhagyása viszont olyasmi, amit az aggódó polgárok minden nap megtehetnek, hogy segítsék a bolygót.

 

Végül érdemes megemlíteni, hogy ennek az üvegházgáznak a csökkentése sok hasznos mellékhatással jár. A kevesebb metán kevesebb troposzféra ózont eredményez. Az ózon szennyező anyag, káros az emberi egészségre és a mezőgazdaságra. Továbbá ugyanazok, a metán kibocsátásért felelős nagyüzemek használják fel az ország vízkészletének jelentős részét, és tarolják le az erdők és a természetes környezet nagy részét legelők és takarmánytermelés miatt. A harmadik világ országaiban az erdőirtás és elsivatagosodás fő oka a legelők létrehozása a nyugati országok növekvő húséhségének kielégítésére.  Az USA első számú vízszennyező forrásai a nagy állattelepek szennyvíztavai. Csakugyan, a nagyüzemi állattartás magas fosszilis üzemanyag igénye miatt az átlagos amerikai étrend sokkal inkább CO2 szennyező, mint a növényekre alapuló étrend.

 

 

 

Javaslatok:

 

# A szervezeteknek meg kellene fontolniuk azt, hogy a vegetáriánusság szorgalmazását a globális felmelegedés elleni kampány fő részévé tegyék. A környezetvédelem szószólóinak legalábbis meg kellene említeniük a vegetarianizmust minden olyan tájékoztató anyagban, ami arról szól, hogy magánszemélyek mit tehetnek a globális felmelegedés ellen.

 

#Állami intézkedésekkel bátorítani kellene a vegetáriánus étrendet. Lehetséges megoldás többek között a környezeti húsadó, a már javasolt benzinadóhoz hasonlóan. A mezőgazdasági támogatási rendszer részesítse előnyben a növénytermesztést az állattenyésztéssel szemben, vagy a vegetáriánus étkezés erősebb hangsúlyozása az államilag támogatott programokban, mint az iskolai étkeztetés és az étkezési jegyek.

 

 

 

(EarthSave.org)

Idézet

Egyértelműen nem vagyunk sínen a két fokos hőmérséklet emelkedéshez e pillanatban. Sokkal inkább vagyunk sínen a három, vagy négy fokos hőmérséklet emelkedéshez, és el kell gondolkodnunk azon, hogy ez mit jelent valójában.

Dr Alice Bows , a Tyndall Centre jelentésének egyik szerzője

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok