Klímaváltozás, Globális felmelegedés

Jelenleg az emberiség készen áll, valójában. A tudatosságukban készen állnak, hogy jobbak legyenek, az evolúció magasabb fokára ugorjanak.

 

 

Az alábbiakban egy összeállítást olvashatunk korunk egyik legnevesebb humanitáriusának és spirituális tanítójának, Ching Hai Legfelsőbb Mesternek 2010. augusztus 1-jén, a Supreme Master Television dolgozóival készült telefonkonferenciájából.

 

Ching Hai Legfelsőbb Mester a spirituális bölcsesség és iránymutatás, a feltétel nélküli szeretet és együttérzés élő megtestesítője, világszerte elismert emberbarát, művész, és spirituális tanár. További információ: www.kozvetlenkapcsolatistennel.hu

 

Hatalomról és vezetőkről

A gyilkolásról

Az állatokról

A karma (ok és okozat) törvénye

A jövő egy gyönyörű programja

 

Hatalomról és vezetőkről

 

Kérdés: A világunkon ma van az emberek egy kis csoportja, akik birtokolják a vagyont, és ezért azt látjuk, hogy ugyanazok az emberek hatnak a politikára, médiára, oktatásra – és szinte mindenre, amit ezen a világon csinálunk – ami gyakran okozza azt, hogy az átlag emberek gondolkodása tudatlan, ez viszont sok világi problémát és szenvedést okoz. (Igaz.) Tehát a kérdésem: Az emberiség egésze, a kollektív rossz karmánkban (okozat)  hozta létre ezeket a nagy hatalmú embereket?

 

Ching Hai Legfelsőbb Mester: Igen. Is, igen. Nem hibáztathatjuk egyedül ezeket a nagy hatalmú embereket, csoportokat, vagy bárkit. Mi, emberek, mint egész, szintén felelősek vagyunk – érted? – kollektív csoportként, kollektív rossz karma.

 

De persze ezek a nagy hatalmú emberek is változhatnak, ha akarnak, ha próbálnak kutatni a szívükben, és keresik az utat, hogy jobban megvilágosodjanak. Akkor meg tudják változtatni az életmódjukat, és a karmával való törődés módját. Különben, habár kollektív egészként mi hoztuk létre a rossz karmát, ezek az emberek a főszereplők; nagyon nehéz következményeket fognak elviselni, akár ebben az életben kicsit szenvedve, sokat szenvedve, vagy a következőben, ami az élet határán túl vár rájuk. Ez szomorú dolog, de meg is tudjuk változtatni a létrehozott mintázatunkat, vagy újat létrehozni, hogy azt fedezze, vagy inkább lecserélni azt a helyet, azzal, hogy nagylelkű és jó vagy, hogy ellenkező irányba mész, ahhoz képest, ami nem működik, oda, ahol tudjuk, hogy az jobb, helyes, és működik.

 

Ismernünk kell az Igazságot, a szeretet univerzális alapelvét, hogy a helyes úton maradjunk. Ha mindenki a szeretet elvével összhangban cselekszik, akkor minden megváltozhat, akár egyik napról a másikra. Csak az emberek koncepciójának kell változni, és az akaratnak kell változni.

 

De persze látod, hogy a vezetőknek és a szervezetek irányítóinak nagy a felelőssége, és nagy szerepet játszanak, mert segíthetik az emberek felemelkedését, vagy gátolhatják az embereket. Érted, amit mondok? Uralhatják és sarokba szoríthatják az embereket, hogy ne tudjanak felemelkedni. Ez rossz – rossz az emberiség egészére. Jelenleg az emberiség készen áll, valójában. A tudatosságukban készen állnak, hogy jobbak legyenek, az evolúció magasabb fokára ugorjanak.

 

De egyes vezetők csak toporzékolnak ott, ragaszkodnak a hatalomhoz és nem segítik az embereket, nem engedik szabadon az embereket, hogy akaratuk szerint cselekedjenek. De ahogy mondom, az embereknek megvan a szabadságuk, hogy belül döntsenek, a házuk falain belül – senki se szólhat bele. Csak bátraknak kell lenniük, okosaknak kell lenniük, tájékozódniuk kell, és nem lekötni magukat túlzottan a puszta életben maradással. De ez nehéz, ez nehéz.

 

Ó Istenem, ezen a világon minden elfoglalttá teszi az embereket, és ezen felül a rendszer – a politikai rendszer, a kormányzati rendszer, társadalom, hagyomány – csak kitart, mereven fogja őket, és nem hagyja őket nagyon jól mozogni. Ez sajnálatos. És bárki próbál segíteni, hogy az emberek lássák a Fényt, lássák az Igazságot, azt gyakran zaklatják és elnyomják. Emberemlékezet óta nagyon nehéz dolgozni – nem csak Jézus idejében, még most is.

 

K: Mester, egy kapcsolódó kérdés: sok elmélet, összeesküvési elmélet terjeng, hogy van egy embercsoport, családhoz hasonlók, a világ teljes vagyonának kb. felét birtokolják, és ők dolgoznak a bankrendszeren keresztül, és mindenféle kapcsolatuk van, megvesznek politikusokat, és hasonlók. Ezek az emberek a fizikai világ urával dolgoznak ezen a világon, vagy tudatában vannak ennek a dolognak, vagy csak tudat alatt?

 

CHLM: Nem, nem. Nincsenek tudatában. Az a helyzet az erővel, hatalommal és hírnévvel, hogy szintén a markukban tartanak, mint egy lánc is az emberek nyakán. Tehát bárki is ez a csoport, vagy bárki van hatalmon, nagyon nehéz kisétálni ebből a fogásból és az erény és jóság szerint cselekedni. Nagyon nehéz vezetőnek lenni, akinek a kedvében járnak, kényeztetnek, imádnak, akitől félnek, és ugyanakkor erényesnek, jónak és bátornak lenni – nagyon nehéz. Mindehhez bátorságra és alázatra van szükséged. De egy vezetőnek talán megvan a bátorsága, az alázat megléte viszont nehéz.

 

Ezért nagyon nehéz megfordulniuk. De ahogy már mondtam nektek, ha az emberek tudatossága változik, és bátrak, látják, hogy hol van a helyes tennivaló, akkor még rossz kormányok is megfordulnak, rossz vezetők megjavulnak vagy le fognak cserélődni, automatikusan. Igen, nem forradalom, vagy puccs, semmi ilyesmi – csak automatikusan. Mint amikor a Nap felbukkan, a sötétség eltűnik. Igen, az a nap el fog jönni.

 

K: Igen, Mester, még egy kérdés: ezek az emberek... voltak másik bolygón, és ugyanezt a szerepet játszották? Ez megtörténik más bolygókon?

 

CHLM: Igen, igen. Ez megtörténik más bolygón is, igen. Egyes bolygók még rosszabbak is, mint a mi bolygónk, rendben? De az a helyzet, hogy kár, hogy a bolygónk, az emberek készek, hogy a tudatosság magasabb szintjére emelkedjenek, és összhangban legyenek más, fejlettebb, spirituálisan emelkedett, civilizált bolygókkal. Csak az a helyzet, hogy pár apró dolog, kis csoport, kis vezetők visszatartják őket.

 

Igen. Tehát az embereken is múlik most, hogy felemelkedjenek – nem forradalmi csoportként vagy puccsként, hanem tudatosságban, megváltoztassák a koncepciót, a saját fejükkel gondolkodjanak, és aszerint cselekedjenek, amit helyesnek tartanak. Például azzal, hogy ő vegetáriánus és spirituális – függetlenül attól, hogy milyen a kormány, rendben?

 

K: Milyen fontos szerepet játszhat a COP16 2010 decemberében, a mexikói Cancunban? Van a Mesternek külön üzenete a világ vezetői felé ezt a találkozót illetően?

 

CHLM: Már sok üzenetünk van, nem? Imádkozzunk, hogy legyenek megvilágosodottak, és a helyes dolgot tegyék, jó?

 

Mert jelenleg maguknak a vezetőknek is változniuk kell, és aztán változtatni a társadalmi rendszerünkön, hogy az szabadabb legyen, jobban spirituális, és erkölcsileg emelkedettebb. Mert magukkal hordozzák ezt a felelősséget – ez nehéz, ha nem a Menny könyörületes természete és progresszív terve szerint cselekednek, és ha nem az univerzum alapelvei szerint cselekednek.

 

Az első alapelv, a legfontosabb, az a szeretet alapelve. Bármit tesznek ezen alapelv szerint, akkor az jó. Úgy értem, jó más embereknek. Fejlődés az embereknek, védelem mindenkinek, és minden élet tisztelete – ez a szeretet alapelve szerint van. Bármi ezzel szemben katasztrófát fog hozni önmagukra és az országukra, vagy az egész bolygóra.

 

 

A gyilkolásról

 

K: A Mester azt mondta, hogy a gyilkolás sosem helyes. De amikor háborúról van szó, az emberek különböző okokkal mindig igazolják a gyilkolást. Mester, igazságos-e valaha is a háború, vagy a gyilkolás?

 

CHLM: Nem, nem, nem. Sosem igazságos, mert amikor látjuk, hogy valaki jön felénk, és megöl minket, meg mindezek, és azt gondoljuk, „Ó, az az ember rossz”, de ki tudja, az előző életben talán mi voltunk rosszak, és megöltük azt az embert, vagy megsebesítettük őket. Különben is, még ha igazságos is, de akkor csak az anyagi világban, fizikai értelemben az, érted? De a gyilkolás mindig, mindig a szeretet univerzális elve ellen van. Bármi, ami pusztítja az életet, az az élet és szeretet elve ellen van, és az életnek szeretetnek kellene lenni, a szeretet pedig élet.

 

Tehát, ha bármit teszünk az univerzális szeretet azon elve ellen, akkor az sosem lesz helyes, és vissza fog csapódni ránk, mint egy bumeráng. És mivel nem látjuk a valódi családi köteléket, ezért háborúzunk, gyűlöletet és határokat hozunk létre. Különben, ha látjuk a valódi családi kapcsolatot az összes ember között ezen a világon, vagy akár az univerzumban, akkor sosem emelnénk fel a kezünket, hogy bárkit megöljünk. Nem tudnánk. Ez olyan, ha tisztán látjuk, akkor látod, hogy mindenki kapcsolatban van egymással, még az állatok, fák és ásványok is kapcsolatban vannak velünk.

 

Mint amikor, ha jól látsz, ha nem vagy vak, akkor jól látod, hogy a kezeid hozzád tartoznak, a lábad hozzád tartozik. Fognál-e valaha is szándékosan egy kést, és aztán levágnád a kezeden vagy lábadon az egyik ujjadat? Igen, vagy nem? (K: Nem!) Nem! Jól van. Tehát ez az oka: mind össze vagyunk így kötve az univerzális spirituális létezés nagy testében. De mivel nem látjuk ezeket a valódi családi kapcsolatokat, ezért tudunk háborúzni, ártani másoknak, megölni más embereket; különben soha, soha. Tehát a tudatlanság a valódi ellenség. A tudatlanságot kell megölnünk azzal, hogy megvilágosodottak vagyunk, keressük a megvilágosodást. Egyáltalán senkit nem ölhetünk meg, állatokat, vagy semmit sem, még igazolható indokkal sem, mert az ártani fog nekünk.

 

A koncepciónak változni kell. Az emberek tényleg készen állnak, tudod? Az emberek készek. Az emberek nagy része kész egy magasabb ugrásra a magasabb dimenzióba, emelkedettebb tudatosságba, emelkedettebb életmódba. Csak valahogy egy kis rossz karma valahol egyes vezetőket nagy hatalmú székekbe juttat, és eldöntik az emberek sorsát. Érted? Tehát most változnunk kell. Az embereknek maguknak el kell dönteniük, hogy változnak. Például, ha vegán étrendre váltanak, akkor még ha rosszak is, a vezető változni fog. Vagy ki lesz cserélve, oké?

 

Az embereknek magukra kell hallgatniuk. Az embereknek helyesen kell gondolkodniuk, és magukra kell hallgatniuk, mert egyfajta módon mindenki egy „ország”, mindenki egy „birodalom”. Ha mindenki úgy dönt, hogy az erényes irányba megy, akkor az egész világ energiája változni fog. És nem számít, milyen rossz a vezető, ő változni fog.

 

Igen, újra ismétlem: a gyilkolás sosem helyes, sem az embereké, sem az állatoké. És a háború soha, soha nem helyes.

 

Mert a vezetők, ha annyira ragaszkodnak a pozíciójukhoz és nézetükhöz, és bárkinek bármiféle szenvedést okoznak, akkor a rossz karmájuk (okozat) túl nehéz, túl nehéz. Úgy értem, még akkor is, ha elnyered az egész országot, ha a legnagyobb nemzet királya vagy, meddig tudod megtartani? De a rossz karma örökké veled lesz. És amikor meghalsz, senki se fog ott segíteni neked, a rossz karmádat kivéve, amit ki kell fizetned, a szörnyű következményeidet kivéve, amik várnak rád. A vezetők, ha ezt felismerik, soha nem fogják felemelni az ujjukat egyetlen szomszéd ország ellen sem.

 

 

 

Az állatokról

 

K: Korábban a legtöbb embernek az volt a benyomása, hogy amikor egy lélek állati formában megszületik, az a múlt tettek rossz karmikus következménye miatt van. De a te élményeidet hallgatva az állatokkal, és kapcsolatban állva a telepatikus állat kommunikátorokkal, akiket bemutatunk a Supreme Master TV-ben, úgy tűnik, hogy sok állat van, akik talán magas szinten vannak. Ők magas szintű lények, akik szándékosan választották, hogy állati alakban erre a világra jönnek, hogy segítsék az embereket. És arra vagyok kíváncsi, hogy ez igaz, Mester? És az állatok tudatossága mostanában emelkedett fel, ez alkalommal, a te kegyednek köszönhetően?

 

CHLM: Igen, mindegyik, mindegyik. Mindegyik – emberek is emelkednek, állatok is. De egyes állatok alacsonyabb szinten vannak, ez helyes, egyesek pedig nem – még az emberek is. Nézd meg az embereket, egyesek nagyon magas szinten fejlettek és emelkedetten nemesek, egyesek pedig nem olyan emelkedetten nemesek, nem magasan fejlettek. Ezt tudod, igaz? (Igen, Mester.) Egyes állatok a területük vezetői, vagy valami nagyon magasan fejlett lény, aki szándékosan jön le, hogy segítse az embereket és más lényeket; és ezt láthatod. Ezért nem mondhatjuk mindig, hogy az állatok lent vagy fent vannak. Attól függ. De mindent egybevetve, az állatok mindenképp gyengédebbek nálunk, igaz?

 

Például még az olyan állatok is, amelyikről azt mondjuk, hogy vérszomjas és rossz, mint a tigris, de ők csak akkor esznek, amikor éhesek, igaz? Nem ölnek szadizmusból, vagy nem ölnek azért, mert szeretik a háborút, vagy mert hatalmat akarnak szerezni, vagy ilyesmi, vagy hogy betörjenek más állatok másik területére. Érted?

 

És még vegetáriánusként is esznek, amikor megtehetik. Az állatok egyes példái – ők azonnal elutasítják a húst. Nem fogják megenni. Nem is tanította őket senki korábban, egyszerűen ezt teszik... Emlékeztek a cicára, akit valamikor a TV-ben láttunk, a mi TV-nkben, igaz? Egyszerűen nem eszik húst.

 

K: Az állatokról is van egy kérdésem. Minél többet megtudok az állatokról, annál jobban meghat, alázatossá tesz, és hálássá a szeretetükért. Osztozunk a bolygón velük, de nem igazán látjuk őket. Nem tudjuk, kik ők, és nem teljesen becsüljük meg a Szerető Jellegüket. (Igaz.) Hogyan lehetünk jobban összhangban velük, és fejleszthetjük a Szerető Jellegünket, Mester?

 

CHLM: Többet kell meditálnunk, érted? Jobban összhangban lenni az Isteni Énünkkel, és akkor több Szerető Jellegünk lesz. Mert az Isteni Énünk szeretet, érted?

 

És persze vegetáriánusnak lenni, az segít; csökkenti az erőszakos- ságunkat és vakságunkat. Igen, csökkenti ezeket az alacsonyabb jellegeket. Akkor ez a Szerető Jelleg jönni fog. Minél jobban összhangban vagyunk az Istenivel, és hosszabb ideje vagyunk vegetáriánusok, annál érzékenyebbé válunk, és jobban kapcsolatban vagyunk minden lénnyel a világon, nem csak az állatokkal. Hanem még fákkal is. Mondtam nektek valamikor korábban, hogy még fák is beszámolnak nekem, és mondják, hogy valami veszély leselkedik rám, vagy ilyesmi. Emlékeztek? (Igen, Mester.) Jó, ez így van. A növények is – meg fogják próbálni. Mindig próbálnak mondani neked valamit, csak te vagy az, aki nem hallgat rá. Mert túl durvák vagyunk, túl leterheltek vagyunk olyan sok dologgal.

 

És ha a tudatosságunkban könnyebbek vagyunk, akkor könnyen összhangban tudunk lenni az állatokkal, ösztönösen, vagy még telepatikusan is. És még a fák és növények is beszélni fognak hozzád, amikor szükség van rá. És akkor érezni fogod a szeretetüket, és még jobban értékelni fogod a szépségüket, mintha korábban soha nem láttad volna őket. Hirtelen érzed, hogy a fák olyan szépek, vagy az állatok olyan aranyosak, aranyosak. Azelőtt úgy látod őket, mint aki nem lát, persze. De a legtöbb ember túl elfoglalt más dolgokkal.

 

Elfelejtenek összhangban lenni önmagukkal, nem is beszélve arról, hogy összhangban legyenek az állatokkal vagy természettel. Érted? Ez kár. Ez a mi veszteségünk. Igen. Tehát ezért kell mondanom az embereknek, hogy meditáljanak, legyenek vegák, meg ilyen dolgokat. Ezek ezt a célt szolgálják, hogy jobban össze legyünk kötve minden dologgal az univerzumban, ami önmagunk része.

 

 

 

A karma (ok és okozat) törvénye

...Mondtam nindenkinek, „bármit teszel, magadnak teszed” – még nem is értem, és még nem is a világért. De senki meg se érti. Látod, mivel azon dolgozol, hogy életeket ments, ezért a tied meghosszabbodik.

 

Látod a TV-ben a kutatást, ami azt mondja, hogy még akkor is, ha az emberek vegetáriánusok, az életük akár 15 évvel meghosszabbodik, emlékszel? Igen, látod, és egészségesebbé válnak. Ez normális. Ez az ok és okozat törvénye, rendben?

 

K: Mester, azt mondtad, hogy a másvilágon nagy lesz a jutalma azoknak a vezetőknek, akik bátor, nemes dolgokat tesznek a bolygó megmentésére. Azoknak a vezetőknek, akik nem készek, visszatartják az embereket, talán ha bepillantást nyernének a jutalomba, az talán segít majd, hogy gyorsabb cselekvésre buzdítsa őket. Le tudnád esetleg írni, hogy mi ez a jutalom, Mester?

 

CHLM: Nos, leírni más, mint a valódi megtapasztalás. Ha ezek a vezetők jobban a spirituális aspektus felé mennek, hogy ráleljenek valódi Énjükre, akkor tudni fogják, hogy olyan dicsők, jóságosak, szeretetteljesek, kedvesek, bölcsek, és Isten-szerűek. Akkor ők maguk fogják látni a jutalmakat – az lenne a legjobb. Mert az, hogy én leírok egy süteményt, különbözik attól, mint amikor te megeszed. Érted, amit mondok?

 

De attól függ, milyen nagy a segítségük az emberiség, az állatok, vagy a környezet felé, és mekkora az őszinteségük. Akkor, ha megteszik azt, amit tudnak, hogy segítsék a világot, és nagy az általuk segített emberek száma, és az őszinteségük, akkor persze a dicsőséges Menny fog várni rájuk, ennek megfelelően. Isten ismeri a szívünket és tetteinket.

 

K: A Cao Dai-ban, Au Lac (Vietnám) egyik vallásában a szentírás említi, hogy bárki nem tud átmenni ezen a szűrő időszakon, annak egy zord dimenzióba kell mennie és ott maradnia, amíg a növények és kövek ezen a Föld bolygón emberré válnak; csak akkor szabad ide visszajönniük, és folytatniuk a fejlődést. Ez az, amiért meg kell próbálnunk minden erőnkkel felébreszteni az embereket, mielőtt túl késő?

 

CHLM: Igen. Jobb most, mint később. Így van. Ezt sokan nem tudják, és ártanak maguknak azzal, hogy szeretet nélkül cselekednek, a szeretet elve ellen, igaz? Mind szeretetből vagyunk: szeretetnek kell lennünk, és szeretetben cselekednünk. Bármit teszünk, ami nincs összhangban a természetünkkel, ami szeretet, az tönkre teszi az esélyünket a gyorsabb és magasabb evolúcióra.

 

Ezért balszerencsétől és bánattól fogunk szenvedni más módokon és/vagy más dimenzióban. Ezért próbáljuk, ahogy csak tudjuk, mondani az embereknek, és felébreszteni a barátainkat és a családot, stb.

 

 

 

 

A jövő egy gyönyörű programja

 

K: Több jelentés és információ jut el a vezetőkhöz a bolygón folyó hústermelés fenntarthatatlanságáról és fenyegetéséről. Úgy érzi-e a Mester, hogy a világ vezetői elég gyorsan reagálnak és változnak?

 

CHLM: Úgy érzem, hogy a vezetők figyelnek és reagálnak. Elég gyorsan-e? Nem. Nem. Gondolom, nekik is megvan a gondjuk, mert vannak más dolgok, amikkel törődjenek. De az a helyzet, hogy a vezetőnek tudnia kellene, hogy mi a fontos. Mi haszna háború, pozíció, vagy bármi más miatt aggódni, amikor a bolygó romba fog dőlni? Ez a helyzet.

 

Tehát jelenleg minden vezetőnek a bolygónk megmentésére kell koncentrálnia, és az információ terjesztésére kell koncentrálnia, és új törvényt alkotnia, hogy az emberek jóindulatúbb életet éljenek. Még törvényre sincs szükség, csak talán a törvény jobb, egyszerűen konkrétabb; egyébként az emberek készen állnak. Csak a kormányoknak további szabályokat kell életbe léptetniük, és emlékeztetni az embereket, hogy legyenek jók, erényesek, ragaszkodjanak a szeretet törvényéhez, vagyis nem ölnek állatokat, nem esznek állatokat, és nem tesznek semmi, az állatokra, vagy akár a környezetre nézve ártalmasat. Reagálnak, de nem elég gyorsan. Persze, most sürgető helyzetben vagyunk, és ők még mindig a kerekasztal körül beszélgetnek, érted? Nem. Még nem elég.

 

És hatékonyabbnak kell lennie, érted? És annak konkrétabb és dinamikusabb lépésnek kell lennie. Először, minden háborúnak be kell fejeződni. Pénz és javak csak minden lény fenntartására és táplálására legyenek – a bolygó összes javait el kell juttatni mindenkihez. Például, még akkor is, ha nincs háború, az ehhez kötődő pénz az egész világot táplálni tudja, ingyen, sok évtizedre, és azon túl. Érted?

 

És az emberek és állatok minden gyilkolásának és kínzásának véget kell vetni. Minden erdőirtásnak, környezet károsításnak és a fák pusztításának – ennek mind véget kell vetni. És a vezetők csak azt iktatják törvénybe, ami előnyös, békés, és ha lehet, spirituális mindenki számára – ha lehet – például az igazi spirituális csoportok védelmét, az ártalmatlan, de hasznos csoportokét. Vagyon megosztása mindenkivel: juttass el elég ételt és ruházatot az ínségben lévő embereknek és állatoknak.

 

Védő területek építése mindenkinek, embereknek és állatoknak – védj minden életet. Állítsd helyre az erdőket, tisztítsd meg a folyókat, tavakat, óceánokat, és védd őket: tüntesd ki a zöld és állatvédő csoportokat. Takarítsd el az alkoholt és drogokat, húst, és állati termékeket.

 

Véget kell vetni az állatokkal kegyetlenül bánó laboratóriumi teszteknek. Takarítsd el a nagyüzemi állattartó telepeket. Vedd rá a rabokat, vagy a katonákat is, hogy segítsék az embereket, ültessenek zöldséget, vagy produktív munkát végezzenek. Támogasd és segítsd a bio zöldségtermesztést, adj támogatást az oktatásra, és az egészségüggyel kapcsolatos területre. A fegyvergyártó üzletnek pedig nullára kell csökkennie. Tüntess el a társadalmunkból minden gyanús és ártalmas terméket és tevékenységet.

 

Biztosíts mindenkinek biztonságot és kényelmet, hogy senki ne kövessen el kihágásokat az alapvető szükségletek és oktatás hiánya miatt. Töröld el a határokat, mindnek adj ugyanolyan státuszt, az állampolgárság tiszteletét. Ha egyáltalán fenn kell tartaniuk bármi hadsereget, újra kell képezniük őket az emberek segítésére csapások és sürgős esetek idején, a házak újjáépítésére, amikor szükséges, és az emberek segítésére, mikor ínséget szenvednek.

 

Mindezt meg kell tenni, és még többet is. Bármit, ami segíti a többi embert, segíti a polgárokat, és segíti az állatokat és a környezetet, az összes kormánynak, vezetőnek meg kell tennie, ami tőle telik, hogy életbe léptesse az ilyen intézkedéseket, és már most meg kell tenniük. Köszönöm. Most szinte politikust csináltok belőlem. Nagyon köszönöm.

 

K: Ezek nagyon gyönyörű szavak voltak. Nagyon köszönöm, Mester.

 

CHLM: Szívesen. Remélem, segít. Nos, segít. Segít, mert ahogy beszélünk, az energiánk rezgése szerte a világon el fog terjedni, és talán eljut majd értő fülekbe. És az jó energiát is létrehoz. A kérdés, hogy mennyit? – mert a világ túlnyomórészt egy negatív mintázat csapdájában van.

 

K: Meg tudnád mondani nekünk, hány ember vegetáriánus most?

 

CHLM: Hány ember? Kb. 1,5 milliárd vega, oké? Ez nem sok, ugye? (1,5 – ez egyötöd.) Még a világ egyharmada sem.

 

K: Mester, tehát az emberek most készen állnak, hogy ugorjanak a tudatosságban. Mennyi érdemre, mennyi áldásra van szükségünk, hogy ez megtörténjen?

 

CHLM: Egyesek készen állnak, igen, de egyeseknek keményebben kell próbálkozniuk. Egészében az emberek készen állnak – már mondtam nektek – a magasabb tudatosságra, de akadályozza őket a zavaró rendszer és a nem egyértelmű vezetés.

 

A bolygónk megmentéséhez, ó, Istenem – sok, sok érdem. Sok érdem. De nem nehéz, ha az emberek egyszerűen megváltoztatják a koncepciójukat. Például vegetáriánussá válnak, jóságosak lesznek. Az elképezelés az állatok békében hagyása, és nem tartunk több állatot azért, hogy megöljük vagy kínozzuk őket.

 

Az elképzelés az, hogy könyörületesek vagyunk, szeretet van bennünk irántuk, és szeretet van bennünk más emberek, más lények iránt, de szeretet van bennünk a bolygóért is, hogy meg akarjuk menteni azzal, hogy vegánok vagyunk – ez már elég érdem, ha az egész világ ezt teszi. Az érdem rengeteg.

Idézet

Eljutottunk egy olyan pontra, ahol valódi vészhelyzettel állunk szemben. És ennek az az eredménye, hogy sokkal nagyobb klímaváltozások vannak folyamatban, mint amit eddig láttunk.

Dr. James Hansen, az USA vezető klímakutatója, Igazgató, NASA Goddard Űrrepülési Központ

 

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok